Brygada Lotnictwa MW


BRYGADA LOTNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej powstała w 1994 roku i jest jednym z trzech związków taktycznych morskiego rodzaju Sił Zbrojnych. Wyjątkowo szeroki zakres zadań dowodzonej przez kmdr pil. Stanisława Ciołka jednostki spowodował, że lotnicy morscy eksploatują aż pięć typów śmigłowców oraz samoloty An-28 w czterech specjalistycznych wersjach.

Tylko w rym roku lotnictwo Marynarki Wojennej wzięło udział w pięciu ćwiczeniach międzynarodowych i kilku krajowych, w tym w największym ćwiczeniu operacyjnym Sił Zbrojnych „Anakonda 08”. Wydzielony komponent lotniczy brygady wszedł w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Pułaski wykonującego swoje zadania w składzie stałego zespołu okrętów Sił Odpowiedzi NATO.

Do głównych zadań lotnictwa MW należy poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi, poszukiwanie, rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom, zabezpieczenie ratownicze polskiej strefy SAR (poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej oraz transport ludzi i sprzętu.

W skład brygady wchodzą obecnie 28., 29. i 30. Eskadra Lotnicza. Działania eskadr stacjonujących na lotniskach w Gdyni Babich Dołach, Darłowie i Siemirowicach zabezpieczają 43. i 44. Baza Lotnicza MW w Gdyni Babich Dołach i Siemirowicach oraz wchodząca w skład 44. Bazy Komenda Lotniska nr 2 w Darłowie. Dowództwo brygady znajduje się w Gdyni Babich Dołach. Na wyposażeniu eskadr znajdują się samoloty patrolowo – rozpoznawcze An-28B1R i An-28B1RM Bis, samoloty monitoringu ekologicznego An-28E, samoloty transportowe An-28 i An-28TD, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ, śmigłowce pokładowe SH-2G, śmigłowce ratownicze Mi-14PS i W-3RM „Anakonda”, śmigłowce transportowe Mi-17 i W-3 oraz śmigłowiec Mi-2.

Tylko w tym roku załogi samolotów i śmigłowców Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej wzięły udział pięciu ćwiczeniach międzynarodowych. Załogi 28. Eskadry Lotniczej w Gdyni Babich Dołach - w ćwiczeniu „Passex 08” z okrętami stałego zespołu obrony przeciwminowej NATO SNMCMG-1 (Standing NATO Mine Countermeasure Group 1) oraz ćwiczeniu z udziałem cywilnych i wojskowych jednostek ratowniczych z Rosji, Danii i Polski pod kryptonimem „Zatoka 08”. Śmigłowce 29. Eskadry Lotniczej z Darłowa operowały z duńskich lotnisk podczas manewrów „AUT/BATT” ze stałym zespołem okrętów Sił Odpowiedzi NATO oraz zespołem okrętów obrony przeciwminowej, podczas największego ćwiczenia ratowniczego na Bałtyku „Baltic Sarex” oraz podczas ćwiczenia reagowania kryzysowego pod kryptonimem „Danex”.

Wydzielony z 28. Eskadry komponent lotniczy klucza śmigłowców pokładowych SH-2G wszedł w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego Pułaski. Kontyngent działał w ramach stałego zespołu okrętów sił odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego Standing NATO Maritime Group One (SNMG-1). Zespół między innymi wziął udział w operacji antyterrorystycznej sojuszu na Morzu Śródziemnym pod kryptonimem „Active Endeavour”.

Lotnicy morscy brali również udział w krajowych manewrach. Najważniejsze z nich to ćwiczenie w udzielaniu pomocy załodze uszkodzonego okrętu podwodnego „Smer/Medex”. Brygady Lotnictwa MW nie zabrakło w największym w tym roku ćwiczeniu operacyjnym Sił Zbrojnych „Anakonda 08” - na 43 statki powietrzne biorące udział w tych manewrach 7 to samoloty i śmigłowce lotnictwa MW. Najważniejszym przedsięwzięciem 30. Eskadry Lotniczej w Siemirowicach w tym roku było wdrożenie do służby nowego typu samolotu patrolowo – rozpoznawczego An-28B1RM Bis. Jego załogi, oprócz dotychczasowych zadań rozpoznania i wskazywania celów nawodnych oraz udziału w akcjach poszukiwawczo – ratowniczych będą mogły wykonywać zadania poszukiwania i śledzenia okrętów podwodnych. Samolot otrzymał również system obserwacyjny, system pasywnego rozpoznania elektronicznego i zmodernizowany radar obserwacji powierzchni morza. W tym roku, lotnicy MW wielokrotnie brali udział w manewrach z okrętami 3. Flotylli Okrętów i 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej powstała w 1994 roku. Początkowo w strukturze brygady funkcjonowały trzy dywizjony lotnicze, trzy bataliony zabezpieczenia i dywizjon techniczny. 15 lipca 1996 roku brygada otrzymała nazwę wyróżniającą "Gdyńska" oraz imię patrona, lotnika morskiego II Rzeczypospolitej, kmdr por. pil. Karola Trzaski - Durskiego. W 2003 rok, lotnictwo MW wkroczyło w strukturze trzech eskadr i dwóch baz lotniczych.

To lotnicy morscy 20 lat temu jako pierwsi w lotnictwie Sił Zbrojnych wdrożyli do służby samoloty typu An-28 a rok później pierwsze śmigłowce typu W-3. W ciągu 14 lat wykonywania swoich zadań brygada Lotnictwa MW była wielokrotnie wyróżniana. W 1995 roku, w dniu Święta Lotnictwa, Krajowa Rada Lotnictwa oraz redakcja magazynu lotniczego „Skrzydlata Polska” przyznały lotnictwu Marynarki Wojennej wyróżnienie honorowe "Błękitne Skrzydła". W 1999 roku Biskup Polowy WP w uznaniu zasług ratowania życia na morzu, za udział w „akcji powódź” w lipcu 1997 roku oraz udział w akcji „serce” dla klinik kardiochirurgii, wyróżnił Gdyńską Brygadę Lotnictwa MW dyplomem Benemerenti. W 2005 roku, ówczesny dowódca brygady kontradmirał pil. Zbigniew Smolarek odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" przyznany za szczególne osiągnięcia i najwyższą jakość wykonywanych zadań. Dwukrotnie, w 2000 i 2002 roku brygada została wyróżniona „Medalem za Zasługi dla Marynarki Wojennej RP”. Lotnicy morscy są również laureatami odznaczenia honorowego Ligi Morskiej i Rzecznej - Pierścienia Hallera.JEDNOSTKI MW W ROKU JUBILEUSZU